c práškové
PG 1 PDC
- univerzálne použitie
- vysoký hasiaci výkon
- malá hmotnosť
- nárazuvzdorná robustná mosadzná armatúra
- kvalitná povrchová úprava
popis výrobku
c práškové (2 kg)
P 2 G
- vysoký hasiaci výkon a dlhá doba činnosti
- prúd hasiva je možné kedykoľvek prerušiť
- možnosť kontroly a znovunaplnenia po použití
popis výrobku
c práškové (6 kg, pod stálym tlakom)
PG 6 PDC
- univerzálne použitie
- kvalitná povrchová úprava
- ergonomicky vhodné vyhotovenie ventilu
- kvalitná povrchová úprava
popis výrobku
c práškové (6 kg, s tlakovou patrónou)
P6 Pa
- naplnený hasiacim práškom o hmotnosti 6kg
- používa sa na hasenie požiarov tried A,B,C
- pracuje v teplotnom funkčnom rozsahu od -20°C do +60°C
popis výrobku

Späť na katalóg