c penové
S 9
- naplnený 5kg CO2
- na hasenie požiarov látok požiarnej triedy B,C do 110 kV pri dodržaní bezpečnej vzdialenosti
- prístroj pracuje v teplotnom funkčnom rozsahu od -20°C do +60°C
popis výrobku

Späť na katalóg