c CO 2
S 2
- naplnený 2kg CO2
- na hasenie požiarov látok požiarnej triedy B,C
- prístroj pracuje v teplotnom funkčnom rozsahu od -20°C do +60°C
c CO 2
S 5
- naplnený 5kg CO2
- na hasenie požiarov látok požiarnej triedy B,C do 110 kV pri dodržaní bezpečnej vzdialenosti
- prístroj pracuje v teplotnom funkčnom rozsahu od -20°C do +60°C

Späť na katalóg